Transparenta decizionala

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

PH dezmembrare teren pasune

PH aprobare pret,volum masa lemnoasa

PH numire reprezentant CL in consiliul de administratie al Scolii

Dispozitie convocare sedinta CL

PH Plan anual tarife apa

PH modificare ROF CL

PH numire reprezentant CL pt concurs director

PH apartenenta domeniul public scoala SM

PH mandatare corp control ADI Deseuri

PH implementare proiect drumuri agricole

PH aprobare documentatie tehnico economica a proiectului drumuri agricole

PH rectificare buget

PH executie buget trim III 2021

PH alegere presedinte de sedinta

Disp. convocare sedinta CL

PH impozite si taxe 2022

Tabel salarii 30.09.2021

PH apartenenta la domeniul public drumuri agricole

PH abrogare HCL 44 din 2021apartenenta la domeniul public

Raport evaluare casa Crainimat nr.214

PH aprobare Raport evaluare casa in loc. Crainimat nr.214

PH depunere Cerere finantare prin PNI Anghel Saligny pentru proiectul Construire retea de colectare apa menajera si statie de epurare loc Crainimat si Sieu Magherus

PH rectificare de buget

PH scutiri majorari intarziere

PH imputernicire inspectori ADI-deseuri

PH CONSTRUIRE CAPELA CHINTELNIC

PH PREDARE AMPLASAMENT CNI SA BISERICA EVANGHELICA

PH SCUTIRI MAJ INTARZIERE AUGUST

DISP SEDINTA CL

PH apartenenta domeniu public drumuri agricole

PH Raport evaluare incendii sem I

PH executie buget trim II

PH scutiri majorari intarziere

PH alegere presedinte de sedinta

Disp. convocare sedinta CL

PH trecere teren din domeniul statului in domeniul privat al comunei

PH acord in zona drumului public Valea Magherusului pentru retele de utilitati

PH dezmembrare teren

PH scutiri majorari intarziere iunie

PH aprobare ROF CL

Dispozitie convocare sedinta CL

PH modificare HCL 73 din 2019 asumare program pentru scoli

PH clasificare drum comunal

PH delegarea gestiunii investitiilor de apa prin POS Mediu catre SC Aquabis SA Bistrita

PH Plan actiune servicii sociale

PH scutiri majorari intarziere mai 2021

PH executie buget 2020

Disp.convocare sedinta CL

PH instrumentare dosar tehnic pentru depunere cerere Masura 15 padure

Disp.convocare sedinta CL

Raport implementare Legea 544 din 2001

Documentatie strazi Arcalia Parte scrisa

PH buget 2021-final

PH scutiri majorari de intarziere aprilie

PH executia bugetului trim I 2021

PH aprobare Organigrama si Stat de functii 2021

PH aprobare documentatie strazi Arcalia

PH alegere presedinte de sedinta

Disp. convocare sedinta CL

Tabel salarii 31.03.2021

Raport al primarului privind starea economica a comunei in anulu 2020

Raport al primarului asupra gestionarii bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Sieu Magherus

PH modificare Regulament ADI Deseuri

PH modificare Statut ADI- Deseuri

PH scutiri majorari intarziere

Dispozitie convocare sedinta CL

PH aprobare buget 2021

PH indexare impozite si taxe

PH comisie verificare pasuni

PH modificare HCL 72 din 2020 Boldi Ferdinand

PH numire persoana responsabila cu Registrul datoriei publice

Disp.convocare sedinta CL

PH privind instituirea Taxei speciale de tranzacționare multiplă a mijloacelor de transport

Strategia comunei Sieu-Magherus 2021-2027

PH privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabile

PH privind stabilirea salariilor

PH privind aprobarea proiectului: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială

PH privind înregistrarea Comunei Șieu-Măgheruș ăn Sistemul National Electronic de Plată GHIȘEUL.RO

PH privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor

PH privind actualizarea și aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

PH privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, texelor, chiriilor și redevențelor

PH privind aprobarea execuției bugetului local, 2020, finele trim. IV

PH privind stabilirea situațiilor de deosebite de aprobare a ajutorului de urgență

PH privind aprobarea Planului de acțiune privind categoriile de lucrări de interes local

PH privind aprobarea achiziționării de servicii juridice

PH privind alegerea președintelui de ședință

PH privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare

PH privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

PH privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

PH privind aprobarea cheltuielilor necesare întreținerii d-lui Boldi Ferdinand

PH privind aprobarea documetației cadastrale

PH privind aprobarea prețului de cumpărare de către Consiliul local Șieu-Magheruș al imobilelor terenuri situate în intravilanul localității Arcalia

PH privind aprobarea prețului de vânzare directă a masei lemnoase pe picior și a columului de masă lemnoasă

PH privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase

PH privind desemnarea consilierilor din Comisia de evaluare

PH privind cuantumul unei burse de merit/socială

PH privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

PH privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat

PH privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

PH privind aprobarea proiectului – Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC la Scoala Gimnaziala din comuna Sieu Magherus

PH privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Sieu Magherus si Sc.Gimnaziala Sieu Magherus

PH privind aprobarea Raportului de avaluare de catre Consiliul local Sieu Magherus pentru imobilele terenuri situate in intravilanul localitatii Arcalia

PH privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sieu Magherus

PH privind apartenenta la domeniul public al U.A.T. Sieu Magherus a drumurilor de exploatatie agricola, situate in intravilanul si extravilanul comunei Sieu Magherus

PH privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020, luna noiembrie

PH privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Sieu Magherus pe anul 2020 la finele trimestrului III

PH privind aprobarea scutirilor de plata majorarilor de intarziere

PH privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL

Dispozitie convocare sedinta CL 27.11.2020

PH actualizare comisii specialitate CL

Disp.convocare sedinta CL extraordinara

PH trecere din domeniul privat in domeniul public teren intravilan Sieu Magherus

PH alegere viceprimar

PH alegere comisii de speclialitate CL

PH alegere presedinte de sedinta

Dispozitie convocare sedinta CL octombrie

Ordinul Prefectului nr.302 din 23 .10.2020

PH aprobare nomenclator stradal

TABEL SALARII 30.09.2020

PH impozite si taxe 2021

PH rectificare buget venituri si cheltuieli septembire

Dispozitie convocare sedinta CL septembrie

Dispozitie convocare sedinta CL august

PH rectificare buget august

PH scutiri majorari intarziere august

Dispozitie convocare sedinta CL iulie

PH Raport incendii sem I

PH respingere act aditional nr.3 SC Supercom

PH rectificare buget

PH scutiri majorari intarziere iulie

PH executie buget trim II

Dispozitie convocare sedinta CL iunie

PH modificare HCL deviz sediu administrativ

PH Regulament servicii funerare

PH Regulamentprivind proiectele de hotarare

PH scutiri majorari iunie

Proiect de hotarare PUZ Chintelnic

Dispozitie convocare sedinta CL mai

PH atribuire denumiri strazi

PH intocmire Registru agricol

PH aprobare Plan actiune servicii sociale

PH rectificare buget mai 2020

PH scutiri majorari intarziere mai

PH executie buget 2019

Dispozitie conv.sedinta CL aprilie

PH procedura acordare facilitati fiscale

PH scutiri majorari intarziere aprilie

PH executie buget trim I 2020

PH procedura desfasurare sedinte CL

Raport privind accesul la informatiile de interes public pt. anul 2019

PH atribuire denumire strazi

PH indexare impozite

Tabel salarii 31.03.2020

PH dezmembrare teren

PH folosire fond de rezerva

PH clasificare drumuri

PH deviz general sediu administrativ

PH scutiri majorari intarziere martie

PH alegere presedinte sedinta

 

Dispozitie convocare sedinta CL martie

Raport evaluare implementare L.544

raport implementare L.52

PH buget 2020

Dispozitie convocare CL ianuarie 2020

Disp.convocare sedinta CL 19.12.2019

Raport privind starea invatamantului in comuna Sieu Magherus