Atributii ale consiliului local

ATRIBUȚII ALE CONSILIULUI LOCAL


2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

Raport activitate Butta Lucretiu Mihai

Raport activitate Dan Ioan

Raport activitate Carhat Dumitru

Raport activitate Ciocan Doru

Raport activitate Motogna Grigore

Raport activitate Gata Vasile

RAPOARTE ACTIVITATE PT ANUL 2023

Raport de activitate Ros Claudiu Ciprian

Raport de activitate Maier Grigore

Raport activitate Ciocan Doru Dan

Raport activitate Duca Aurel

Raport de activitate Muresan Claudiu

Raport de activitate Peter Dumitru

Raport activitate viceprimar Pop Ioan Claudiu

Raport activitate Butta Lucretiu Mihai

Raport activitate Gata Vasile

Raport activitate Carhat Dumitru

Raport activitate Dan Ioan

Raport activitate Motogna Grigore

Raport activitate Hojdea Ioan

Raport de activitate Muresan Claudiu

Raport activitate Peter Dumitru

Raport activitate Gata Vasile

Raport activitate Maier Grigore

Raport activitate Ros Claudiu

Raport activitate Dan Ioan

Raport activitate Ciocan Dan Doru

Raport activitate Pop Ioan Claudiu

Raport activitate consilier Motogna Grigore

Raport de activitate Carhat Dumitru

Raport activitate consilier Butta Mihai

Raport activitate Andrei Stelian

Raport activitate Ciocan Doru Dan

Raport activitate viceprimar Pop Ioan Claudiu

Raport activitate Maier Grigore

Raport activitate consilier Dan Ioan

Raport activitate consilier Carhat Dumitru

Raport activitate consilier Butta Lucretiu Mihai

Raport activitate consilier Motogna Grigore

Raport activitate consilier Dan Ioan

Raport activitate consilier Duca Aurel

Raport activitate Bodea Dan

Raport activitate Ghinet Doru

Raport activitate Pop Grigore

Raport activitate Maier Grigore

Raport activitate Gata Vasile

Raport activitate Ros Claudiu

Raport activitate Moldovan Catalin

Raport activitate Munteanu petrica

Raport activitate consilier Dan Ioan

Raport activitate Duca Aurel

Raport activitate consilier Ciocan Doru Dan