Investiții

INVESTIȚII


INVESTIȚII FINANȚATE DIN PNI ANGHEL SALIGNY 

1.CONSTRUIRE REȚEA DE COLECTARE APA MENAJERĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ȘIEU-MĂGHERUȘ ȘI CRAINIMĂT
Valoare: 31.323.233,71. lei
Stadiu Proiect:
Semnare contract de finanțare nr.117/16.02.2023;
Finalizare documentație fază PT+DTAC - martie 2023;
Aprobare indicatori tehnico-economici prin HCL nr.22/2023;
Pregătire documentație pentru procedura de atribuire în vederea adjudecării.

INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE 
PNRR
1. C10 -I4-580 ELABORAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI PUG A COMUNEI ȘIEU-MĂGHERUȘ, JUD. BN
Valoarea: 258.348,98 lei
Termen de realizare: 24 luni de la 01.01.2023

2. C10-F1.4-259 REALIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ, JUD. BN 
Valoarea: 2.144.618,56 lei
Termen de realizare: 24 luni de la 01.01.2023

3.C10-I3-2494 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ CLS. I-IV CHINTELNIC, NR.163, COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ, JUD. BN 
Valoare: 1.221.747.19 lei
Termen de realizare: 24 luni de la 01.01.2023

4.DOTARE CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE. C15 PLANUL VI- O EDUCAȚIE DIGITALĂ ȘI INCLUZIVĂ ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ, COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ, JUD. BN
Valoare: 668.430,14 lei
Stadiu Proiect: În evaluare

5. PNDR TRANZIȚIE M1/6B -AMENAJARE SPAȚII PUBLICE LOCALE ÎN LOC. ARCALIA, COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ, JUD. BN
Valoare:150.255 lei
Stadui Proiect: În evaluare GAL Țara Năsăudului

 

INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU

1.CONSTRUIRE CAPELĂ MULTICONFESIONALĂ LOCALITATEA SĂRĂȚEL
Valoare: 784.000,00 lei
Termen de realizare: 2024

2.EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA CRAINIMĂT ȘI ARCALIA
Valoare: 60.000 lei
Termen de realizare: 2024

3.MODERNIZARE STRADA VALEA VIILOR ARCALIA, LOCALITATEA ARCALIA
Valoare: 1.003.000 lei
Termen de realizare: 2024

4.MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ LOCALITATEA ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare:4.164.000 lei
Termen de realizare: 2024-2026

5.CONSTRUIRE CANAL BETONAT DE LA DN17 LA CFR LOCALITATEA ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare: 52.000 lei
Termen de realizare: 2024

6.EXTINDERE REȚEA ILUMINAT PUBLIC ZONA CĂSTĂI LOCALITATEA SĂRĂȚEL
Valoare: 39.000 lei
Termen de realizare: 2024