Investiții

INVESTIȚII


INVESTIȚII FINANȚATE DIN PNDR (PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2021-2027):
1.MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COM. ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare: 8.431.675 lei

2.MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES AGRICOL COM. ȘIEU-MĂGHEUȘ
Valoarea:4.898.294 lei

3.MODERNIZARE,  EXTINDERE ȘI DOTARE GRADINIȚA DIN LOC. ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare:2.741.249.75 lei

4.CONSTRUIRE REȚEA DE COLECTARE APA MENAJERĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA ȘIEU-MĂGHERUȘ ȘI CRAINIMĂT
Valoare:17.044.787. lei

 

INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE
1.ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC LA SCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare: 666.927,30 lei
Sursă de finanțare: Program Operațional Competitivitate

 

INVESTITII FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU
1.MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CORP ADMINISTRATIV PRIMARIE
Valoare: 1.055.726,28 lei (Investiție cofinanțată și din bugetul de stat)

2.MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN LOCALITATEA SĂRĂȚEL
Valoare: 2.906.021 lei

3.EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITĂȚILE CRAINIMĂT ȘI ȘIEU-MĂGHERUȘ
Valoare: 190.914,44 lei