HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2021

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2021

HCL nr.18 din 30.03.2021 privind aprobarea scutirilor la plata majorarilor de intarziere

HCL nr.17 din 30.03.2021 privind instituirea taxei speciale denumita „Taza speciala de tranzactionare multipla a mijloacelor de transport”

Strategia comunei Sieu-Magherus 2021-2027

HCL nr.16 din 30.03.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a Comunei Sieu-Magherus 2021-2027

HCL nr.15 din 30.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Aditionale

HCL 14 din 25.02.2021 privind desemnarea comisiei de analiza, verificare si control a ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de concesiune

HCL nr.13 din 25.02.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului local Sieu-Magherus nr.72/28.12.2020

HCL nr.12 din 25.02.2021 privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice si Registrul de evidenta al garantiilor locale

HCL nr.11 din 29.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

HCL nr.10 din 29.01.2021 privind aprobarea proiectului: Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC

HCL nr.9 din 29.01.2021 privind inregistrarea Comunei Sieu-Magherus in Sistemul National Electronic de Plata online GHISEUL:RO

HCL nr.8 din 29.01.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor

HCL nr.7 din 29.01.2021 privind actualizarea si aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HCL nr.6 din 29.01.2021 privind unele masuri pentru stimularea incasarii impozitelor, taxelor, chiriilor si redeventelor datorate bugetului local

HCL nr.5 din 29.01.2021 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2020 la finele trimestrului IV

HCL nr.4 din 29.01.2021 privind stabilirea situatiilor deosebite de aprobare a ajutorului de urgenta privind venitul minim garantat in anul 2021

HCL nr.3 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de actiune privind categoriile de lucrari de interes local

HCL nr.2 din 29.01.2021 privind aprobarea de catre Consiliul Local a achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice

HCLnr.1 din 29.01.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta