HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2021

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2021

HCL 71/21.12.2021 HCL rectificare buget dec.21

HCL 70/16.12.2021 HCL Regulament salubrizare si taxa 2022

HCL 69/16.12.2021 HCL BURSE 2021

HCL 68/16.12.2021 HCL rectificare buget decembrie

HCL 67/25.11.2021 HCL indreptare eroare materiala

HCL 66/25.11.2021 HCL dezmembrare teren pasune

HCL 65/25.11.2021 HCL pret masa lemnoasa pe picior 2022

HCL 64/25.11.2021 HCL numire reprez CL in cons. scolii

HCL 63/25.11.2021 HCL impozite 2022

HCL 62/28.10.2021 HCL numire reprez. CL concurs director scoala

HCL 61/28.10.2021 HCL atestare domeniul public scoala

HCL 60/28.10.2021 HCL mandatare corp control ADI -Deseuri

HCL 59/28.10.2021 HCL implementare proiect Drumuri agricole

HCL 58/28.10.2021 HCL aprobare doc tehnico -ec. Drumuri agricole

HCL 57/28.10.2021 HCL rectificare buget octombrie

HCL 56/28.10.2021 HCL executie buget trim III 2021

HCL 55/28.10.2021 HCL alegere presedinte de sedinta octombrie

HCL 54/30.09.2021 HCL documentatie infrastructura rutiera

HCL 53/30.09.2021 HCL intabulare drumuri agricole

HCL 52/30.09.2021 HCL abrogare HCL 44 din 2021

HCL 51/30.09.2021 HCL aprobare Raport ev.casa Lupusor Z

HCL 50/30.09.2021 HCL documentatie SF Canalizare Sieu Magherus si Crainimat

HCL 49/30.09.2021 HCL rectificare buget septembrie

HCL 48/30.09.2021 HCL scutiri maj septembrie

HCL 47/30.08.2021 HCL documentatie capela Chintelnic

HCL 46/30.08.2021 HCL predare biserica CNI

HCL 45/30.08.2021 HCL scutiri maj august

HCL 44/29.07.2021HCL atestare domeniul public drumuri agricole -Noiembrie

HCL 43/29.07.2021 HCL Raport evaluare incendii sem I 2021

HCL 42/29.07.2021 HCL executie buget trim II 2021

HCL 41/29.07.2021 HCL scutiri maj iulie

HCL 40/29.07.2021 HCL alegere presedinte de sedinta IULIE

HCL 39/30.06.2021 HCL trecere teren din domeniul statului in domeniul comunei

HCL 38/30.06.2021 HCL dare teren proiect apa Valea Magherusului

HCL 37/30.06.2021 HCL dezmembrare teren Saratel

HCL 36/30.06.2021HCL scutiri maj iunie

HCL 35/30.06.2021 HCL ROF CL

HCL 34/31.05.2021 HCL asumare respomsab programul scolii noiembrie

HCL 33/31.05.2021 HCL clasificare dum Sieu Magherus-Arcalia

HCL 32.31.05.2021 HCL delegare serviciu apa Saratel POS Mediu

HCL 31/31.05.2021 HCL modificare regulament ADI- Deseuri

HCL 30/31.05.2021 HCL modificare statut ADI Deseuri II

HCL 29/31.05.2021 HCL plan actiune as.sociala

HCL 28/31.05.2021 HCL scutiri maj mai

HCL 27/31.05.2021 HCL executie buget 2020

HCL 26/14.05.2021HCL depunere finantare padure

HCL 25/22.04.2021 HCL indexare impozite si taxe

HCl 24.22.04.2021 HCL scutiri maj aprilie

HCL 23/22.04.2021 HCL buget 2021

HCL 22/22.04.2021 HCL executie buget trim I 2021

HCL 21/22.04.2021 HCL Organigrama

HCL  nr.20/22.04.2021 HCL aprobare documentatie strazi Arcalia

HCL nr.19/22.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta HCL alegere presedinte de sedinta aprilie

HCL nr.18 din 30.03.2021 privind aprobarea scutirilor la plata majorarilor de intarziere

HCL nr.17 din 30.03.2021 privind instituirea taxei speciale denumita „Taza speciala de tranzactionare multipla a mijloacelor de transport”

Strategia comunei Sieu-Magherus 2021-2027

HCL nr.16 din 30.03.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a Comunei Sieu-Magherus 2021-2027

HCL nr.15 din 30.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Aditionale

HCL 14 din 25.02.2021 privind desemnarea comisiei de analiza, verificare si control a ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de concesiune

HCL nr.13 din 25.02.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului local Sieu-Magherus nr.72/28.12.2020

HCL nr.12 din 25.02.2021 privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice si Registrul de evidenta al garantiilor locale

HCL nr.11 din 29.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

HCL nr.10 din 29.01.2021 privind aprobarea proiectului: Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC

HCL nr.9 din 29.01.2021 privind inregistrarea Comunei Sieu-Magherus in Sistemul National Electronic de Plata online GHISEUL:RO

HCL nr.8 din 29.01.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor

HCL nr.7 din 29.01.2021 privind actualizarea si aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

HCL nr.6 din 29.01.2021 privind unele masuri pentru stimularea incasarii impozitelor, taxelor, chiriilor si redeventelor datorate bugetului local

HCL nr.5 din 29.01.2021 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2020 la finele trimestrului IV

HCL nr.4 din 29.01.2021 privind stabilirea situatiilor deosebite de aprobare a ajutorului de urgenta privind venitul minim garantat in anul 2021

HCL nr.3 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de actiune privind categoriile de lucrari de interes local

HCL nr.2 din 29.01.2021 privind aprobarea de catre Consiliul Local a achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in litigiile juridice

HCLnr.1 din 29.01.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta