HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2020

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020


HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 2020, luna decembrie

HCL privind aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat

HCL privind aprobarea cheltuielilor necesare întreținerii d-lui Bodi Ferdinand

HCL privind aprobarea documentației cadastrale privind alipirea unor imobile terenuri

HCL privind aprobarea prețului de cumărare de către CL Șieu-Măgheruș al imobilelor terenuri situate in intravilanul localității Arcalia

HCL privind aprobarea prețului de vânzare directă a masei lemnoase pe picior și a volumului de masă lemnoasă

HCL privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase

HCL privind desemnarea consilierilor locali din Comisia de evaluare a secretarului general

HCL privind aprobarea burselor locale

HCL privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu-Măgheruș pe anul 2020, luna decembrie

HCL privind aprobarea proiectului: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnaziala din comuna Șieu-Măgheruș

HCL privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Șieu-Măgheruș și Școala Gimnaziala din comuna Șieu-Măgheruș

HCL privind aprobarea Raportului de evaluare de catre CL Șieu-Magheruș pentru imobilele terenuri situate în intravilanul localității Arcalia

HCL privind aprobarea Nomenclatorului stradal

HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale

HCL privind apartenența la domeniul public al U.A.T. Șieu-Măgheruș a drumurilor de exploatație agricolă

HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieu-Magheruș pe anul 2020, luna noiembrie

HCL privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Șieu-Magheruș pe anul 2020 la finele trim. III

HCL privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Șieu-Măgheruș

HCL privind modificarea în parte a HCL nr.50/29.10.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale CL al comunei Șieu-Măgheruș

HCL privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al terenului inscris in CF 26973 Sieu Magherus

HCL alegere viceprimar

HCL alegere comisii de specialitate CL

HCL alegere presedinte de sedinta

HCL rectificare de buget

HCL rectificare buget august

HCL scutiri majorari intarziere august

HCL raport evaluare incendii trim I 2020

HCL aprobare PUZ Chintelnic

HCL respingere act aditional nr. 3 SC Supercom

HCL rectificare buget

HCL scutiri majorari iulie

HCL executie buget trim II 2020

HCL modificare HCL Deviz general sediu administrativ

HCL aprobare servicii funerare

HCL proceduri administrative

HCL scutiri majorari intarziere iunie

Anexa denumire strazi comuna Sieu Magherus

HCL denumire strazi com.Sieu Magherus

HCL intocmire RA

HCL Plan anual servicii sociale

HCL rectificare buget

HCL scutiri majorai intarziere mai

HCL executie buget 2019

HCL procedura facilitati fiscale

HCL indexare impozite

HCL scutiri majotati intarziere aprilie

HCL executie buget trim I 2020

HCL procedura desfasurare sedinte CL

HCL aprobare documentatie dezmembrare teren pasune

HCL folosire fond de rezerva bugetara

HCL clasificare drumuri

HCL aprobare devis sediu administrativ

HCL scutiri majorari intarziere martie

HCL alegere presedinte de sedinta martie

HCL comisie verificare pasuni

HCL burse scolare

HCL revocare HCL 81 din 2019

HCL buget 2020

HCL Organigrama si Stat functii 2020

HCL SF apa Valea Magherusului,Podirei

HCL atestare domuniul public

HCL pret masa lemnoasa 2020

HCL salarii

HCL delegare gestiune apa catre SC Aquabis SA

HCL retele unitati de invatamant

HCL Raport incendii sem II 2019

HCL Plan analiza riscuri

HCL stimulare incasari

HCL executie buget trim IV 2019

HCL situatii deosebite L.416

HCL Plan actiune L.416

HCL aprobare servicii juridice